„Kosztowne piwko, okiem monitoringu”

Monitoring miejski bardzo często służy do ujawniania wykroczeń społecznie uciążliwych. Do czynów tych dochodzi często w centrum miasta, nie tylko w godzinach wieczornych, ale również w godzinach rannych i przedpołudniowych. Wielokrotnie operator monitoringu ujawnia osoby, które beztrosko spożywają alkohol w miejscu publicznym. W ostatnim czasie do takich sytuacji doszło m.in. trzykrotnie w dniu 28 lipca 2020 roku,  kiedy to ujawnione osoby spożywały alkohol na ławkach przy Placu Świętego Krzyża, ul. Rynek oraz przy ul. Fabrycznej.

Czytaj więcej...
Niewłaściwa segregacja

Bolesławieccy strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie, iż przy ulicy Łukasiewicza n/n mężczyzna podjechał samochodem pod obudowę śmietnikową i wyrzucił do niej worki z odpadami budowlanymi. Na miejscu funkcjonariusze stwierdzili, iż w pojemnikach na odpady, w workach znajduje się duża ilość odpadów poremontowych (muszla toaletowa, worki po gipsie budowlanym, styropian).

Czytaj więcej...
Trujący dym

Dnia 23 lipca 2020 roku dyżurny Straży Miejskiej w Bolesławcu otrzymał zgłoszenie dotyczące dużego zadymienia przy ul. Bobrowej. Skierowany na miejsce patrol zlokalizował źródło dużego zadymienia w/w ulicy. Strażnicy miejscy dokonali kontroli, w toku której stwierdzono spalanie w piecu odpadów: plastik, skrawki  materiałów, kolorowe kartony i mokre drewno. Podczas kontroli w piecu znajdował się topiący się plastik. Ustalono sprawcę wykroczenia, który został ukarany mandatem karnym oraz wyznaczono termin kolejnej kontroli.

Czytaj więcej...
Bądź odpowiedzialnym właścicielem psa i dbaj o bezpieczeństwo innych

Straż Miejska w Bolesławcu przypomina, iż właściciel czworonoga ma wiele obowiązków. Wsród nich jednym bardzo istotnym, mającym wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, jest obowiązek zachowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, określony w art. 77 Kodeksu wykroczeń. Niespełna 2 lata temu, ustawodawca, zauważając ogromne zagrożenie związane z niewywiązywaniem się przez właścicieli z tego obowiązku, zaostrzył sankcje karne w tym zakresie, nie tylko zwiększając maksymalną kwotę grzywny z 250 zł do 1.000 zł, ale również obok kary grzywny i nagany dopuszczono także zastosowanie kary ograniczenia wolności za przedmiotowe wykroczenie. 

Nie bez znaczenia jest fakt, iż ilość pogryzień ludzi przez psy niestety co roku kształtuje się na tym samym poziomie. Niewątpliwie zwykłymi środkami ostrożności przy trzymaniu zwierząt są właśnie smycz czy kaganiec. Problem wyprowadzania psów przez właścicieli bez zachowania powyższych zasad jest cały czas aktualny i bolesławieccy strażnicy miejscy będą nadal reagować i wyciągać surowe sankcje karne wobec nieodpowiedzialnych właścicieli czworonogów, którzy decydują się na wyprowadzanie psów z naruszeniem powyższego przepisu, tj. bez smyczy, kagańca lub bez żadnej opieki. Takim lekceważącym zachowaniem właściciele psów stwarzają realne zagrożenie dla zdrowia i życia innych ludzi. Niestety często słyszymy o tragicznych pogryzieniach bezbronnych dzieci, które atakowane są przez niedopilnowane przez dorosłych zwierzęta. Przestrzegając obowiązujących przepisów prawa możemy z pewnością takich zdarzeń uniknąć, a to przecież tak niewiele: smycz, kaganiec.

Przypominamy! Bądź odpowiedzialnym właścicielem!

art. 77 § 1 Kto nie zachowuje zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.

§ 2 Kto dopuszcza się czynu określonego w § 1 przy trzymaniu zwierzęcia, które swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia człowieka, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany”.

art. 78 Kto przez drażnienie lub płoszenie doprowadza zwierzę do tego, że staje się niebezpieczne, podlega karze ograniczenia wolności, grzywny do 1000 złotych albo karze nagany.”

art. 108 Kto szczuje psem człowieka podlega karze ograniczenia wolności, grzywny albo karze nagany.”

Obok przepisów Kodeksu wykroczeń właściciele zwierząt zobowiązani są także do sprzątania po nich, co jednoznacznie wynika z regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec, tym samym niedopełnienie tego obowiązku stanowi wykroczenie, za które strażnik miejski może nałożyć mandat karny w wysokości do 500 złotych.

Często bagatelizowany obowiązek niestety stanowi również ogromne zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwłaszcza małych dzieci, które mogą natknąć się na psią kupę, bawiąc się na podwórku. Jak się okazuje podczas prowadzonej służby patrolowej obecność strażnika miejskiego wywołuje odruch nerwowego szukania woreczka, chusteczki, czy czegokolwiek, czym można uprzątnąć psią kupkę. Świadczy to o świadomości jaki obowiązek ciąży na właścicielu czworonoga, zatem apelujemy: Psia kupa do kosza! - pies po sobie nie posprząta.

Każde naruszenie powyższych przepisów należy zgłaszać do Straży Miejskiej w Bolesławcu (75 644 79 90) lub na Policję (numer alarmowy 112).
Wyrzucił gruz pod obudowę. Został ukarany mandatem.

Dnia 17 lutego 2020 roku dyżurny Straży Miejskiej w Bolesławcu otrzymał telefoniczne zgłoszenie, z którego wynikało, iż mieszkaniec Bolesławca wyrzucił pod obudowę śmietnikową w centrum miasta spore ilości worków z gruzem. Na miejsce skierowano strażników, którzy potwierdzili przedmiotowe zgłoszenie. W workach znajdowały się odpady remontowe.

Czytaj więcej...
Ujęto mężczyznę, który biegał z siekierą po bolesławieckim Rynku

Dnia 11 lutego 2020 roku około godziny 9:00 podczas patrolu pieszego przy ul. Rynek podeszła  do funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Bolesławcu kobieta, która z przerażeniem zgłosiła, iż przy arkadach chodzi mężczyzna z siekierą. Według zgłoszenia groził on nią innym kobietom, które zamknęły się przed agresorem w pobliskim pomieszczeniu z bankomatem. 

Czytaj więcej...
Nieszczelny komin

Dnia 3 stycznia 2020 roku dyżurny Straży Miejskiej w Bolesławcu otrzymał telefoniczne zgłoszenie, według którego przy ul. Ceramicznej jeden z mieszkańców spala w piecu śmieci. Skierowany na miejsce patrol zlokalizował źródło dużego zadymienia w/w ulicy. 

Czytaj więcej...
Bezpieczna Droga Do Szkoły Przez Cały Rok Szkolny

W dniu 21 listopada 2019 roku w Centrum Integracji Kulturalnej „Orzeł” w Bolesławcu rozstrzygnięto konkurs plastyczny „Bezpieczna Droga Do Szkoły Przez Cały Rok Szkolny” zorganizowany przez Straż Miejską w Bolesławcu w ramach projektu Bezpieczny Bolesławiec. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas I-III Szkół Podstawowych i polegał na wykonaniu pracy plastycznej, która swoim przekazem miała zobrazować bezpieczną drogę do szkoły . Do konkursu zgłoszono ponad 200 prac, które oceniła Urszula Frąszczak - Matyjewicz instruktor zajęć teatralnych i artystycznych w CIK „Orzeł”. W wyniku oceny, wyłoniono 12 zwycięskich prac po 3 w każdej z kategorii wiekowej oraz 3 prace wyróżniono. Rysunki laureatów konkursu zdobią przygotowane na rok 2020 kalendarze, które zostaną przekazane zarówno do placówek oświatowych oraz innych jednostek.

Czytaj więcej...
Additional information

Ta strona korzysta z plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information