Rozstrzygnięcie konkursu plastycznego

Straż Miejska w Bolesławcu z przyjemnością informuje, iż konkurs plastyczny pt.: „Ze smogiem wygramy, gdy o czyste powietrze sami zadbamy” został rozstrzygnięty. Konkurs zorganizowany był  przez naszą jednostkę w ramach corocznego projektu „Bezpieczny Bolesławiec”, który objęty jest honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Bolesławiec. Przeznaczony był dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i polegał na wykonaniu pracy plastycznej, która swoim przekazem miała zobrazować tematykę związaną z problematyką smogu, konsekwencji z nim związanych oraz wskazywać, że każdy z nas ma wpływ na stan powietrza, którym oddychamy. Nagrody dla laureatów zostały ufundowane przez Prezydenta  Miasta Bolesławiec.

Czytaj więcej...
Walczymy ze smogiem!

Dnia 31 października 2020 roku dyżurny Straży Miejskiej w Bolesławcu otrzymał zgłoszenie dotyczące dużego zadymienia. Skierowany na miejsce patrol zlokalizował źródło dużego zadymienia. Strażnicy miejscy przeprowadzili kontrolę, w toku której stwierdzono spalanie w piecu drewna o bardzo dużej wilgotności - norma została przekroczona dwukrotne. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem karnym.

Po zakończeniu kontroli strażnicy miejscy zauważyli kolejne źródło zadymienia w tej samej okolicy. Niezwłocznie przeprowadzono kontrole w kotłowni, która również wykazała nieprawidłowości - tym razem w piecu spalane były niedozwolone odpady meblowe lakierowane.  Sprawca również został ukarany mandatem karnym.

Czytaj więcej...
Sprzątaj po swoim psie!

Dnia 28 października 2020 dyżurny Straży Miejskiej w Bolesławcu otrzymał zgłoszenie, iż przy jednym z bolesławieckich sklepów kobieta nie posprzątała odchodów po swoim pupilu, który załatwił się na chodniku. Skierowany na miejsce patrol przeprowadził rozmowę z zgłaszającym. Mężczyzna okazał nagranie z monitoringu, na którym widać, iż kobieta nie uprzątnęła odchodów psa.

Czytaj więcej...
Mandat za zaśmiecenie

Dyżurny Straży Miejskiej w Bolesławcu otrzymał zgłoszenie, iż przy jednym z punktów, gdzie umieszczone są pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów podjechał mężczyzna i pozostawił tam opony samochodowe. Strażnicy miejscy potwierdzili przedmiotowe zgłoszenie i przeprowadzili czynności służbowe, w toku których ustalono sprawcę zaśmiecenia. Mężczyzna został ukarany mandatem karnym. Stwierdził, iż nie wiedział, że nie może pozostawić opon we wskazanym miejscu.

Czytaj więcej...
Kontrole "deklaracji śmieciowych"

Dnia 24 września 2020 roku dyżurny Straży Miejskiej w Bolesławcu otrzymał zgłoszenie, z którego wynikało, iż mieszkańcy jednego z lokali w budynku wielorodzinnym przy ul. Dolne Młyny w sposób nieprawidłowy postępują z odpadami, wyrzucając je pod obudowę śmietnikową zamiast do pojemników. Podczas kontroli nieruchomości teren wokół obudowy śmietnikowej był uprzątnięty, jednakże skierowany na miejsce patrol w toku czynności ustalił, iż w przedmiotowym, wynajmowanym lokalu mieszka 9 osób, natomiast zgodnie ze złożoną deklaracją opłata uiszczana jest za 4 osoby. Zatem w rzeczywistości osób wytwarzających odpady komunalne było ponad dwukrotnie więcej niż w złożonym przez właściciela lokalu oświadczeniu. Właściciel mieszkania został zobowiązany do dokonania aktualizacji danych dotyczących liczby osób zamieszkałych oraz skorygowania deklaracji i poniesienia opłat, zgodnie z datą zaistnienia zmiany, co niezwłocznie uczynił.

Przypominamy!

Z dniem 4 września 2020 roku weszły w życie zmiany w rozporządzeniu w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych (miejskich) są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego. Nowe przepisy upoważniają strażnika miejskiego do nałożenia mandatu karnego na osobę, która nie złożyła deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Takiej samej kary może się spodziewać osoba, która nie złożyła deklaracji w przypadku zaistnienia zmian, będących podstawą do ustalenia wysokości należnej opłaty np. w przypadku zwiększenia liczby osób zamieszkujących nieruchomość. Za popełnienie opisanych czynów grozi mandat karny w wysokości do 500 złotych.

Art. 10 ust. 2 b ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stanowi: „Kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi podlega karze grzywny.”
„Kosztowne piwko, okiem monitoringu”

Monitoring miejski bardzo często służy do ujawniania wykroczeń społecznie uciążliwych. Do czynów tych dochodzi często w centrum miasta, nie tylko w godzinach wieczornych, ale również w godzinach rannych i przedpołudniowych. Wielokrotnie operator monitoringu ujawnia osoby, które beztrosko spożywają alkohol w miejscu publicznym. W ostatnim czasie do takich sytuacji doszło m.in. trzykrotnie w dniu 28 lipca 2020 roku,  kiedy to ujawnione osoby spożywały alkohol na ławkach przy Placu Świętego Krzyża, ul. Rynek oraz przy ul. Fabrycznej.

Czytaj więcej...
Niewłaściwa segregacja

Bolesławieccy strażnicy miejscy otrzymali zgłoszenie, iż przy ulicy Łukasiewicza n/n mężczyzna podjechał samochodem pod obudowę śmietnikową i wyrzucił do niej worki z odpadami budowlanymi. Na miejscu funkcjonariusze stwierdzili, iż w pojemnikach na odpady, w workach znajduje się duża ilość odpadów poremontowych (muszla toaletowa, worki po gipsie budowlanym, styropian).

Czytaj więcej...
Trujący dym

Dnia 23 lipca 2020 roku dyżurny Straży Miejskiej w Bolesławcu otrzymał zgłoszenie dotyczące dużego zadymienia przy ul. Bobrowej. Skierowany na miejsce patrol zlokalizował źródło dużego zadymienia w/w ulicy. Strażnicy miejscy dokonali kontroli, w toku której stwierdzono spalanie w piecu odpadów: plastik, skrawki  materiałów, kolorowe kartony i mokre drewno. Podczas kontroli w piecu znajdował się topiący się plastik. Ustalono sprawcę wykroczenia, który został ukarany mandatem karnym oraz wyznaczono termin kolejnej kontroli.

Czytaj więcej...
Additional information

Ta strona korzysta z plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information