Olimpiada Bezpiecznego Malucha

Dnia 13 czerwca 2024 roku Straż Miejska w Bolesławcu zorganizowała kolejną edycję Olimpiady Bezpiecznego Malucha”, która realizowana jest w ramach projektu „Bezpieczny Bolesławiec”. Projekt ten objęty jest honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Bolesławic - pana Piotra Romana. Olimpiada zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników. Impreza ta ma za zadanie kształtowanie świadomości najmłodszych i uwrażliwianie ich na podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zapoznanie z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez naukę segregacji odpadów. Każda z przygotowanych konkurencji, w których zmagało się w sumie 160 małych zawodników pozwoliła w dużym stopniu na oswojenie najmłodszych z tymi zasadami przede wszystkim poprzez zabawę i odrobinę rywalizacji.

Czytaj więcej...
Konkurs plastyczny „Ze smogiem wygramy, gdy o czyste powietrze sami zadbamy"

Straż Miejska w Bolesławcu z przyjemnością informuje, iż tegoroczna edycja konkursu plastycznego pt.: Ze smogiem wygramy, gdy o czyste powietrze sami zadbamy” została rozstrzygnięta. Konkurs zorganizowany był przez naszą jednostkę w ramach projektu „Bezpieczny Bolesławiec”, który objęty jest honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Bolesławiec. 

Czytaj więcej...
Z Nami Bezpieczniej 2023

W dniu 12 października 2023 roku Straż Miejska w Bolesławcu zorganizowała na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 przy ulicy Bielskiej kolejną edycję konkursu „Z Nami Bezpieczniej", realizowanego w ramach projektu Bezpieczny Bolesławiec.

Konkurs od początku istnienia Straży Miejskiej w Bolesławcu zajmuje ważne miejsce w corocznym harmonogramie imprez o charakterze edukacyjnym. Cały projekt, w tym konkurs „Z Nami Bezpieczniej”, jest objęty honorowym patronatem przez Pana Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana, który jednocześnie ufundował nagrody dla zwycięzców.

Tradycyjnie do rywalizacji w konkursie stanęły drużyny z klas IV, V i VI szkół podstawowych. W sumie w tegorocznej edycji w rywalizacji uczestniczyło 17 drużyn. Konkurs swoim zakresem obejmuje szereg zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, w szczególności w ruchu drogowym, jak również tematykę związaną z ochroną środowiska oraz zagadnienia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Czytaj więcej...
Odpowiedzialny właściciel psa

Straż Miejska w Bolesławcu przypomina, iż właściciel czworonoga ma wiele obowiązków. Wsród nich jednym bardzo istotnym, mającym wpływ na bezpieczeństwo i zdrowie ludzi, jest obowiązek zachowania zwykłych i nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, określony w art. 77 Kodeksu wykroczeń. Ustawodawca, zauważając ogromne zagrożenie związane z niewywiązywaniem się przez właścicieli z tego obowiązku,  przewidział sankcje karne w tym zakresie nie tylko w postaci grzywny do 1.000 zł, ale również obok kary grzywny i nagany dopuszczono zastosowanie kary ograniczenia wolności za przedmiotowe wykroczenie.

Czytaj więcej...
Za nami kolejna "Olimpiada Bezpiecznego Malucha"

Dnia 14 czerwca 2023 roku Straż Miejska w Bolesławcu zorganizowała kolejną edycję Olimpiady Bezpiecznego Malucha”, która realizowana jest w ramach projektu „Bezpieczny Bolesławiec”. Projekt ten objęty jest honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Bolesławic - pana Piotra Romana. Olimpiada zawsze cieszy się ogromnym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestników. Impreza ta ma za zadanie kształtowanie świadomości najmłodszych i uwrażliwianie ich na podstawowe zasady bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zapoznanie z zasadami pierwszej pomocy przedmedycznej oraz kształtowanie świadomości ekologicznej poprzez naukę segregacji odpadów. Każda z przygotowanych konkurencji, w których zmagało się w sumie 120 małych zawodników pozwoliła w dużym stopniu na oswojenie najmłodszych z tymi zasadami przede wszystkim poprzez zabawę i odrobinę rywalizacji.

Czytaj więcej...
Sprzątanie po swoim psie - obowiązek czy dobra wola?

Straż Miejska w Bolesławcu ponownie przypomina wszystkim właścicielom zwierząt domowych o obowiązujących przepisach dotyczących konieczności sprzątania po swoich pupilach. Jednoznacznie wynika to z obowiązującego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec, który w § 16 stanowi, iż  „Osoba, pod której bezpośrednim nadzorem (opieką) przebywa zwierzę domowe, na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez to zwierzę.”. Podkreślić przy tym należy, iż obowiązek ten dotyczy nie tylko właścicieli psów, ale także innych zwierząt domowych. Niestosowanie się do tego prawa może skutkować nałożeniem przez strażnika miejskiego lub policjanta mandatu karnego, który wynosi nawet 500 zł.

Czytaj więcej...
Zaśmiecasz - płacisz

Straż Miejska w Bolesławcu przypomina, iż zanieczyszczanie lub zaśmiecenie miejsca dostępnego dla publiczności, a w szczególności drogi, ulicy, placu, ogrodu,  trawnika lub zieleńca jest niedozwolone a osoba dokonująca takiego czynu popełnia wykroczenie określone w art. 145 kodeksu wykroczeń, za które grozi kara grzywny w wysokości nie niższej niż 500 zł. Ponadto wskazujemy, że wszyscy zobowiązani jesteśmy do segregacji odpadów, natomiast uchylanie się od tego obowiązku, czyli niesegregowanie odpadów lub dokonywanie tego w niewłaściwy sposób jest także wykroczeniem zagrożonym mandatem karnym w wysokości do 500 złotych.

Czytaj więcej...
Konkurs plastyczny „Ze smogiem wygramy, gdy o czyste powietrze sami zadbamy”

Straż Miejska w Bolesławcu z przyjemnością informuje, iż konkurs plastyczny pt.: „Ze smogiem wygramy, gdy o czyste powietrze sami zadbamy” został rozstrzygnięty. Konkurs zorganizowany był  przez naszą jednostkę w ramach corocznego projektu „Bezpieczny Bolesławiec”, który objęty jest honorowym patronatem przez Prezydenta Miasta Bolesławiec. Przeznaczony był dla uczniów klas I-III szkół podstawowych i polegał na wykonaniu pracy plastycznej, która swoim przekazem miała zobrazować tematykę związaną z problematyką smogu, konsekwencji z nim związanych oraz wskazywać, że każdy z nas ma wpływ na stan powietrza, którym oddychamy. Nagrody dla laureatów zostały ufundowane i wręczone przez Prezydenta Miasta Bolesławiec - Piotra Romana podczas uroczystego rozstrzygnięcia, które odbyło się  w dniu 9 grudnia 2022 roku w sali konferencyjnej Bolesławieckiego Ośrodka Kultury - Międzynarodowego Centrum Ceramiki w Bolesławcu.

Czytaj więcej...
Additional information

Ta strona korzysta z plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information