Klauzula informacyjna - ogólna

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w  Straży Miejskiej w Bolesławcu na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

1/ Tożsamość Administratora i jego dane kontaktowe:

Administratorem Danych Osobowych jest Straż Miejska w Bolesławcuz siedzibą w Bolesławcu ul. Mikołaja Brody 14, reprezentowana przez komendanta.

2/ Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych:

Inspektor Ochrony Danych (kontakt: Straż Miejska w Bolesławcu ul. Mikołaja Brody 14, 59-700 Bolesławiec, telefon 075 644 79 90, kom. 505 186 457, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.).

3/ Cele przetwarzania danych:

Cele przetwarzania danych Straży wynikają z realizacji zadań ustawowych. Podstawę prawną przetwarzania stanowi ustawa o strażach gminnych oraz inne akty prawne zobowiązujące Administratora do przetwarzania danych osobowych.

4/ Informacja o odbiorcach danych:

Odbiorcą danych mogą być organy administracji centralnej, terenowej, kierownicy zespolonych służb, inspekcji i straży, inne podmioty prawne, jeśli właściwe przepisy prawa tak stanowią.

5/ Przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego:

Nie dotyczy.

6/ Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:

Okres przechowywania danych osobowych w Straży wynika z zarządzenia komendanta Straży Miejskiej w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt a także innych aktów prawnych w zależności od rodzaju sprawy.

7/ Prawa osoby, której dane są przetwarzane:

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody).

8/ Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje Pani/Panu  prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

9/ Informacja o warunkach zgodności przetwarzania danych:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie określonego przepisu prawa, który zobowiązuje Administratora do pozyskania i przetwarzania takich danych. Pozyskiwanie Pani/Pana danych może również odbywać się na podstawie umowy, jeśli jest Pani/Pan jej stroną oraz na podstawie zgody na przetwarzanie danych – w określonych przypadkach.

10/ Informacja o profilowaniu i  zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:

Nie dotyczy.

 
Additional information

Ta strona korzysta z plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information