Projekt Bezpieczny Bolesławiec

W roku 2014 Straż Miejska kontynuowała realizację, zainaugurowanego w roku 2011, projektu Bezpieczny Bolesławiec, którego głównym celem jest realizacja szeregu opracowanych programów i działań, takich jak: akcje informacyjne, konkursy, prelekcje. Głównym koordynatorem działań zakładanych w projekcie jest Straż Miejska w Bolesławcu, której zadaniem jest szczegółowe opracowanie harmonogramu działań oraz ich regularna realizacja. Honorowy patronat nad realizacją zadań zakładanych w projekcie objął Prezydent Miasta Bolesławiec.

Gmina Miejska Bolesławiec pod koniec 2014 roku wzięła udział w postępowaniu konkursowym ogłoszonym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych na realizację rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”. Wnioskowana kwota dotacji przedmiotowego projektu wynosi 50.000 złotych.

Projekt zgłoszony do konkursu przez Gminę Miejską w Bolesławiec pn. „Bezpieczny Bolesławiec” uzyskał aprobatę i został wybrany do dofinansowania z rezerwy celowej zabezpieczonej w budżecie państwa. Projekt zakłada zaangażowanie Gminy Miejskiej Bolesławiec w propagowanie bezpiecznych zachowań wśród społeczności lokalnej z dużym naciskiem na szeroko rozumiane bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

W ramach projektu Bezpieczny Bolesławiec w roku 2015 Straż Miejska w Bolesławcu zaplanowała działania takie jak:

1) Organizacja i przeprowadzenie  konkursu „Z Nami Bezpieczniej 2015” dedykowanego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych;

2)  Organizacja i przeprowadzenie „VII  Olimpiady Bezpiecznego Malucha” - impreza o charakterze sportowym, skierowana do przedszkolaków w wieku 5 lat;

3) Organizacja i przeprowadzenie konkursu plastycznego pn.: „Używki?! Nie, dziękuję!” przeznaczonego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych;

4)Działania prewencyjne w ramach programu „Bezpieczna Droga Do Szkoły – przez cały rok szkolny”;

5) Działania wspomagające w ramach programu prewencyjnego „Żółta kartka”;

6) Działania w ramach programu „Tydzień rowerowy”.

 

Additional information

Ta strona korzysta z plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information