Z Nami Bezpieczniej 2017

W dniu 25 października 2017 roku Straż Miejska w Bolesławcu zorganizowała na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 z oddziałami przy ulicy Bielskiej kolejną edycję konkursu „Z Nami Bezpieczniej", realizowanego w ramach projektu Bezpieczny Bolesławiec.

Konkurs od początku istnienia Straży Miejskiej w Bolesławcu zajmował ważne miejsce w corocznym harmonogramie imprez o charakterze edukacyjnym. Nagrody dla zwycięskich drużyn zostały ufundowane przez Pana Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana,

który jednocześnie objął honorowym patronatem w/w konkurs. Ponadto zakup nagród został dofinansowany przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bolesławcu.

Tradycyjnie  do rywalizacji w konkursie stanęły drużyny z klas IV, V i VI szkół podstawowych. W sumie w rywalizacji uczestniczyło 14 drużyn. Konkurs swoim zakresem obejmuje szereg zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, a w szczególności w ruchu drogowym, jak również tematykę związaną z bezpiecznym wypoczynkiem osób młodych w czasie wakacji, ferii zimowych czy wypraw w góry oraz zagadnienia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. Bardzo ważnym elementem konkursu jest również sprawdzenie wiedzy z zakresu edukacji ekologicznej, a w szczególności właściwego postępowania z różnego rodzaju odpadami.

Podobnie jak w poprzednich edycjach konkurs składał się z trzech części. Pierwsza część to rozwiązanie testu wyboru zawierającego 27 pytania z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie oraz wiedzy ekologicznej. Druga część polegała na pokonaniu trasy na miasteczku ruchu drogowego, po ustalonej trasie, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym. Kolejna część wymagała od uczestników znajomości z  zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Z zadaniami zmagały się klasy IV, V i VI wszystkich bolesławickich szkół podstawowych równolegle do swoich kategorii wiekowych. W wyniku tej rywalizacji zwyciężyły:

w klasyfikacji klas IV:                                                                             

reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 5 w Bolesławcu w składzie:

1/ Maria Reguła

2/ Kacper Sapeta

3/ Oskar Wójcik

II i III miejsce zdobyły drużyny odpowiednio z Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów i Szkoły Podstawowej nr 4

W zmaganiach konkursowych uczniów z klas V, I miejsce wywalczyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 4 w Bolesławcu w składzie:

1/ Oliwia Czuchraj

2/ Kacper Kręgiel

3/ Michał Kołodziej

Miejsce II i III przypadło odpowiednio drużynom Publicznej Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów i Szkoły Podstawowej nr 3.

Natomiast we wzajemnej rywalizacji drużyn z klas VI bolesławieckich szkół podstawowych zwycięskie I miejsce przypadło drużynie ze Szkoły Podstawowej nr 3 w składzie:

1/ Iga Tur

2/ Alan Walski

3/ Igor Szerszunowicz

Miejsce II zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 5, natomiast III wywalczyła reprezentacja ze Szkoły Podstawowej nr 4.

Wyróżnienie za bezbłędne pokonanie trasy na terenie miasteczka ruchu drogowego zdobyła uczennica klasy IV ze Szkoły Podstawowej nr 4 Oliwia Gruszczak.

Ogromne podziękowania składamy pani Irenie Sikorze-Kołodyńskiej – Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 oraz pracownikom za życzliwość oraz udostępnienie i przygotowanie sali gimnastycznej na czas trwania naszego konkursu.

Za zaangażowanie w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu pragniemy także złożyć podziękowania dla Pani Anny Tarnachowicz oraz wolontariuszy z I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu za przygotowanie i ocenę zadań z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zorganizowany pokaz udzielania fachowej pomocy osobom poszkodowanym w różnych sytuacjach.

 

Additional information

Ta strona korzysta z plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information