Zimowe obowiązki właścicieli nieruchomości

Wraz z opadami śniegu pojawia się problem zaśnieżonych chodników, które utrudniają pieszym swobodne i bezpieczne przejście. Bolesławiecka Straż Miejska przypomina właścicielom nieruchomości, administratorom i zarządcom o obowiązkach wynikających z Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bolesławiec. 

 

Zgodnie z w/w regulaminem „właściciele nieruchomości zapewniają uprzątniecie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez gromadzenie tych zanieczyszczeń w miejscach, w których nie utrudnia  to ruchu pieszego i nie zagraża przechodniom, pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej do kanalizacji deszczowej”. Oznacza to, że podczas odśnieżania chodnika nie wolno tego śniegu zgarniać na jezdnię.

Za niewywiązanie się z powyższych obowiązków przez właścicieli nieruchomości strażnik miejski może nałożyć mandat karny do 500 złotych.

 

 

Additional information

Ta strona korzysta z plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information