Uciążliwe spalanie

Straż Miejska w Bolesławcu przypomina, iż zgodnie z ustawą o odpadach, obowiązuje zakaz spalania odpadów w instalacjach grzewczych budynków. Zakaz spalania dotyczy również pozostałości roślinnych powstających na terenach ogródków działkowych, parków, ogrodów. Bardzo ważne jest uświadomienie wszystkim mieszkańcom konsekwencji, jakie wiążą się ze spalaniem odpadów w piecach i kotłach domowych, jak również na wolnym powietrzu oraz wskazanie prawidłowego sposobu postępowania z odpadami, co pozwoli uniknąć sankcji i przyczyni się do poprawy stanu powietrza w naszym mieście.

 

Od początku roku strażnicy miejscy przeprowadzili 78 kontroli w tym zakresie. Kontrole te prowadzone są podczas służby patrolowej z inicjatywy strażników miejskich, jak również na zgłoszenia mieszkańców.

W dniu 17 maja 2016 roku w godzinach popołudniowych strażnicy miejscy patrolując ulicę Karola Miarki otrzymali zgłoszenie od przechodnia, iż z jednego z kominów budynku przy w/w ulicy wydobywa się gryzący, czarny dym. Funkcjonariusze Straży Miejskiej udali się we wskazane miejsce, gdzie potwierdzili zgłoszenie, po czym zlokalizowali mieszkanie w którym  dochodzi do spalania. Po podjęciu czynności kontrolnych ustalono, iż mieszkaniec wrzucał do kaflowego pieca znaczną ilość obuwia. W związku z tym sprawcę wykroczenia ukarano mandatem karnym w wysokości 200 złotych oraz zobowiązano do zaniechania podobnych zachowań w przyszłości.  Ponadto wyznaczono termin powtórnej kontroli w tym lokalu.

W związku z okresem, kiedy wiele osób spędza czas na swoich ogródkach działkowych wskazujemy, iż na terenie miasta Bolesławiec obowiązuje całkowity zakaz spalania również na wolnym powietrzu. Przypominamy, iż nie wolno spalać żadnych pozostałości roślinnych. Odpady biodegradowalne należy kompostować lub nieodpłatnie przekazać do PSZOK (Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów), który mieści się przy Miejskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Bolesławcu przy ul. Staszica 6. Zwracamy na to uwagę wszystkim mieszkańcom naszego miasta, a zwłaszcza działkowcom, którzy podczas wiosennych porządków na działce mogą popełnić czyn zabroniony, spalając pozostałości roślinne. Przypominamy, iż za powyższe wykroczenie funkcjonariusz Straży Miejskiej  może nałożyć mandat karny do 500 złotych.

To samo dotyczy rozpalania ognisk poza miejscami wyznaczonymi jak również wrzucania do palenisk w miejscach wyznaczonych różnego rodzaju śmieci. Do takiej sytuacji doszło podczas kontroli Bobrowej Ścieżki, kiedy to patrol zauważył unoszący się ciemny dym. Po dotarciu do źródła dymu okazało się, że powodem silnego zadymienia  były palące się w ognisku plastikowe butelki. Młodzi ludzie, którzy rozpalili ognisko w miejscu do tego nie wyznaczonym tłumaczyli, że spalają plastik, bo drewno jest mokre i długo się rozpala. Mężczyzna, który dokonał wrzucenia do ognia plastikowych butelek został ukarany mandatem karnym w kwocie 100 złotych.

Additional information

Ta strona korzysta z plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information