Projekt Bezpieczny Bolesławiec - "Z Nami Bezpieczniej""

W dniu 22 października 2015 roku Straż Miejska w Bolesławcu zorganizowała na terenie Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir XI edycję konkursu „Z Nami Bezpieczniej" organizowanego w ramach projektu Bezpieczny Bolesławiec, który w tym rokuzrealizowany był w ramach rządowego programu przeciwdziałania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem Bezpieczniej”.

Konkurs od początku istnienia Straży Miejskiej w Bolesławcu zajmował ważne miejsce w corocznym harmonogramie imprez o charakterze edukacyjnym. Nagrody dla zwycięskich drużyn zostały dofinansowane z projektu oraz ufundowane przez Pana Prezydenta Miasta Bolesławiec Piotra Romana, który jednocześnie objął honorowym patronatem w/w konkurs.

Tradycyjnie  do rywalizacji w konkursie stanęły drużyny z klas IV, V i VI szkół podstawowych. W sumie do rywalizacji stanęło 18 drużyn. Konkurs swoim zakresem obejmuje szereg zagadnień związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem, a w szczególności w ruchu drogowym, jak również tematykę związaną z bezpiecznym wypoczynkiem osób młodych w czasie wakacji, ferii zimowych czy wypraw w góry oraz zagadnienia z zasad udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

Podobnie jak w roku ubiegłym konkurs składał się z trzech części. Pierwsza część to rozwiązanie testu wyboru zawierającego 22 pytania z zakresu wiedzy o bezpieczeństwie. Druga część polegała na pokonaniu trasy na miasteczku ruchu drogowego, po ustalonej trasie, z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa o ruchu drogowym. Kolejna część wymagała od uczestników znajomości z  zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej.

Z zadaniami zmagały się klasy IV, V i VI wszystkich bolesławickich szkół podstawowych równolegle do swoich kategorii wiekowych. W wyniku tej rywalizacji zwyciężyły:

w klasyfikacji klas IV:

reprezentacja Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów w Bolesławcu w składzie:

1/ Anna Sadczuk

2/ Jan Kozicki

3/ Piotr Tertel

II i III miejsce zdobyły drużyny odpowiednio ze Szkoły Podstawowej nr 5 i Szkoły Podstawowej nr 3

W zmaganiach konkursowych uczniów z klas V, I miejsce wywalczyła reprezentacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolesławcu w składzie:

1/ Urszula Bodziona

2/ Justyna Pankowska

3/ Laura Szandrowska

Miejsce II i III przypadło odpowiednio drużynom ze Szkoły Podstawowej nr 4 i Szkoły Podstawowej Zakonu Pijarów.

Natomiast we wzajemnej rywalizacji drużyn z klas VI bolesławieckich szkół podstawowych zwycięskie I miejsce przypadło drużynie z Szkoły Podstawowej nr 5 w składzie:

1/ Klaudia Pyrz

2/ Nikola Policht

3/ Mateusz Bałacki

Miejsce II zdobyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 1, natomiast III wywalczyła reprezentacja ze Szkoły Podstawowej nr 2.

Ogromne podziękowania składamy pani Marii Subik – Dyrektor Gimnazjum Samorządowego nr 2 im. Polaków Zesłanych na Sybir oraz pracownikom za życzliwość oraz udostępnienie i przygotowanie auli na czas trwania naszego konkursu.

Za zaangażowanie w zorganizowaniu i przeprowadzeniu konkursu pragniemy także złożyć podziękowania dla pani Anny Tarnachowicz oraz wolontariuszy z I Liceum Ogólnokształcącego w Bolesławcu za przygotowanie i ocenę zadań z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej oraz zorganizowany pokaz udzielania fachowej pomocy osobom poszkodowanym w różnych sytuacjach.

Additional information

Ta strona korzysta z plików cookies. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information